SharePoint Foundation 2013

Program SharePoint Foundation 2013 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
SharePoint Foundation 2013 01/09/2013 04/10/2018 04/11/2023

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 1 04/17/2014 04/11/2023
Original Release 01/09/2013 04/14/2015