System Center 2019 Data Protection Manager

Program System Center 2019 Data Protection Manager jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
System Center 2019 Data Protection Manager 03/14/2019 04/09/2024 04/09/2029