Program System Center Operations Manager 2007

Program System Center Operations Manager 2007 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Ważne

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi migracji poniżej.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Program System Center Operations Manager 2007 06/23/2007 07/08/2014 07/09/2019

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 1 02/22/2008 07/09/2019
Original Release 06/23/2007 04/14/2009