System Center Operations Manager 2007 R2

Program System Center Operations Manager 2007 R2 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Ważne

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi migracji poniżej.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
System Center Operations Manager 2007 R2 08/20/2009 07/08/2014 07/09/2019