Virtual PC 2007

Program Virtual PC 2007 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Ważne

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Virtual PC 2007 05/05/2007 07/10/2012 07/11/2017

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 1 07/03/2008 07/11/2017
Original Release 05/05/2007 07/14/2009