Visio 2019

Program Visio 2019 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Professional, Standard

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Visio 2019 09/24/2018 10/10/2023 10/14/2025

Edycje

  • Professional
  • Standard