Visual Studio LightSwitch 2011

Program Visual Studio LightSwitch 2011 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Visual Studio LightSwitch 2011 10/30/2011 01/10/2017 01/11/2022

Uwaga

Visual Studio 2015 to ostatnia wersja oprogramowania Visual Studio, która zawiera narzędzie LightSwitch. Zalecamy korzystanie z usługi Microsoft PowerApps do tworzenia nowych aplikacji.