Windows Embedded for Point of Service

Program Windows Embedded for Point of Service jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Ważne

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Windows Embedded for Point of Service 06/06/2005 04/12/2011 04/12/2016

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 3 10/07/2008 04/12/2016
Original Release 06/06/2005 10/12/2010