System Windows Embedded POSReady 2009

System Windows Embedded POSReady 2009 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Ważne

Wsparcie zostało zakończone. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi migracji poniżej.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
System Windows Embedded POSReady 2009 03/10/2009 04/08/2014 04/09/2019