Windows Server 2008

System Windows Server 2008 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Datacenter, Datacenter bez funkcji Hyper-V, Enterprise, Enterprise bez funkcji Hyper-V, for Itanium-Based Systems, Foundation, Standard, Standard bez funkcji Hyper-V, Web

Ważne

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi migracji poniżej.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Windows Server 2008 05/06/2008 01/13/2015 01/14/2020

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 2 04/29/2009 01/14/2020
Original Release 05/06/2008 07/12/2011

Uwaga

Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń (ESU) są dostępne dla wersji Datacenter, Standard, Enterprise i Embedded tego produktu przez dodatkowy okres maksymalnie trzech lat liczony od zakończenia wsparcia technicznego. Skontaktuj się z partnerem firmy Microsoft lub zespołem kont, aby dowiedzieć się więcej.

Data wydania-------------------------------Data rozpoczęcia----Data zakończenia

Rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń Rok 3---11.1.2022---10.1.2023

Rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń Rok 2---12.01.2021---11.1.2022

Rozszerzona aktualizacja zabezpieczeń Rok 1---14.1.2020---12.1.2021

Uwaga

System Windows Server 2008 Foundation wydany 21 maja 2009 r.

Edycje

  • Datacenter
  • Datacenter bez funkcji Hyper-V
  • Enterprise
  • Enterprise bez funkcji Hyper-V
  • for Itanium-Based Systems
  • Foundation
  • Standard
  • Standard bez funkcji Hyper-V
  • Web