Windows Storage Server 2008 Embedded

System Windows Storage Server 2008 Embedded jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: 32 Bit, 64 Bit, Basic, Basic 32-Bit, Enterprise, Standard, Workgroup

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Windows Storage Server 2008 Embedded 07/19/2009 01/13/2015 01/14/2020

Uwaga

Okres wsparcia tego produktu zakończył się. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące migracji.

Edycje

  • Wersja 32-bitowa
  • Wersja 64-bitowa
  • Basic
  • Basic 32-Bit
  • Enterprise
  • Standard
  • Workgroup