Windows Storage Server 2012

System Windows Storage Server 2012 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Standard, Workgroup

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Windows Storage Server 2012 10/30/2012 10/09/2018 10/10/2023

Uwaga

Podstawowe i dodatkowe wsparcie dla tego produktu zostało rozszerzone, aby zapewnić klientom przejście na standardowy czas trwania cyklu życia.

Edycje

  • Standard
  • Workgroup