Bezpieczeństwo i ochrona prywatności w programie Configuration ManagerSecurity and privacy for Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Ten artykuł zawiera zasoby dotyczące zabezpieczeń i prywatności Configuration Manager.This article includes resources for Security and Privacy for Configuration Manager.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że znasz podstawy Configuration Manager.Before proceeding, ensure that you learn the Fundamentals of Configuration Manager. Jeśli zainstalowano już Configuration Manager, ustal decyzje projektowe dotyczące implementacji.If you already installed Configuration Manager, identify the design decisions for your implementation. Pomocne może być Configuration Manager treści dotyczące planowania i wdrażania.You might find the Configuration Manager planning and deployment content helpful.

Zapoznaj się z następującymi artykułami dotyczącymi funkcji związanych z zabezpieczeniami w produkcie:See the following articles for security-related features in the product:

Artykuły o zabezpieczeniach i ochronie prywatności:Security and privacy articles: