Schemat blokowy — pobieranie aktualizacji dla Configuration ManagerFlowchart - Download updates for Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Ten przepływ danych przedstawia proces, za pomocą którego lokacja z punktem połączenia usługi online pobiera aktualizacje w konsoli.This data flow displays the process by which a site with an on-line service connection point downloads in-console updates.

Schemat blokowy — pobieranie aktualizacji