Co się stało z System Center Configuration Manager?What happened to System Center Configuration Manager?

Począwszy od wersji 1910, Configuration Manager Current Branch jest teraz częścią programu Microsoft Endpoint Manager.Starting in version 1910, Configuration Manager current branch is now part of Microsoft Endpoint Manager. W wersji 1906 i wcześniejszych są nadal oznaczone System Center Configuration Manager.Version 1906 and earlier are still branded System Center Configuration Manager. Marka Microsoft Endpoint Manager zostanie wyświetlona w produkcie i dokumentacji w najbliższych miesiącach.The Microsoft Endpoint Manager brand will appear in the product and documentation over the coming months.

Nie wprowadzono zmian w innych składnikach pakietu System Center Suite.There's no change to the other components of the System Center suite.

Wcześniejsze wersje produktu, takie jak System Center 2012 Configuration Manager, nie są oznaczane.Prior product versions, such as System Center 2012 Configuration Manager, aren't rebranded.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:For more information, see the following articles: