How to Define the Hosting Technology Registration File (Jak zdefiniować plik rejestracji technologii hostingu)

Aby zdefiniować plik rejestracji technologii hostingu, Utwórz plik XML w oparciu o http://schemas.microsoft.com/SystemCenterConfigurationManager/2009/AppMgmtDigest schemat. W procesie instalacji plik rejestracji jest rejestrowany przy użyciu Configuration Manager. Plik rejestracji technologii hostingu jest wymagany do zainstalowania niestandardowej technologii hostingu.

Aby zdefiniować plik rejestracji technologii hostingu

 1. Utwórz plik rejestracji technologii hostingu.

  W poniższym przykładzie z przykładowego projektu RPC pokazano, jak zdefiniować plik rejestracji technologii hostingu.

  <AppMgmtDigest xmlns="http://schemas.microsoft.com/SystemCenterConfigurationManager/2009/AppMgmtDigest" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
   <HostingTechnology AuthoringScopeId="GLOBAL" LogicalName="RdpHostingTechnology" HostingId="Rdp" AssemblySuffix="Rdp" Version="1"> 
    <Requirements> 
     <Rule xmlns="http://schemas.microsoft.com/SystemsCenterConfigurationManager/2009/06/14/Rules" id="Rule_63d22cd6-7f11-4769-8900-9c0ff5c177c5" Severity="None"> 
      <Annotation> 
       <DisplayName Text="Operating System" /> 
       <Description Text="" /> 
      </Annotation> 
      <OperatingSystemExpression> 
       <Operator>OneOf</Operator> 
       <Operands> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x86_Windows_XP" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x86_Windows_XP_Professional_Service_Pack_3" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x64_Windows_Server_2003_Non_R2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x86_Windows_Server_2003_Non_R2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x64_Windows_Server_2003_R2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x86_Windows_Server_2003_R2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x64_Windows_Server_2003_R2_original_release_SP1" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x86_Windows_Server_2003_R2_original_release_SP1" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x64_Windows_XP_Professional" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x64_Windows_Server_2003_SP2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x86_Windows_Server_2003_SP2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x64_Windows_XP_Professional_SP2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x64_Windows_Vista" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x86_Windows_Vista" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x64_Windows_Server_2008" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x86_Windows_Server_2008" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x64_Windows_Vista_SP1" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x86_Windows_Vista_SP1" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x64_Windows_Server_2008_original_release" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x86_Windows_Server_2008_original_release" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x64_Windows_Server_2008_SP2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x86_Windows_Server_2008_SP2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x64_Windows_Vista_SP2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x86_Windows_Vista_SP2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x64_Windows_Server_2008_R2" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x64_Windows_7_Client" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/All_x86_Windows_7_Client" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x64_Windows_7_Client" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x86_Windows_7_Client" /> 
        <RuleExpression RuleId="Windows/x64_Windows_Server_2008_R2" /> 
       </Operands> 
      </OperatingSystemExpression> 
     </Rule> 
    </Requirements> 
   </HostingTechnology> 
  </AppMgmtDigest> 
  
Atrybuty Opis
AuthoringScopeID AuthoringScopeId będzie zawsze "GLOBALna".
Logicznaname Wartość logicznaname musi być zgodna z nazwą klasy SDK utworzonej w zestawie zestawu SDK dla HostingTechnology.
HostingId HostingId musi być zgodna ze stałą zadeklarowaną i używaną w zestawie zestawu SDK dla HostingTechnolgy.
AssemblySuffix AssemblySuffix musi być zgodna z nazwą pliku zestawu SDK (Microsoft.ConfigurationManagement. ApplicationManagement. < AssemblySuffix # C1.dll).
Wersja Wersja jest numerem wersji dla wydania rozszerzenia typu wdrożenia. Ten numer wersji jest używany na potrzeby poprawek w miejscu.
Element Opis
Wymagania Sekcja wymagania jest oparta na regułach wymagań DCM. Obsługiwane platformy dla technologii niestandardowych muszą zostać określone w tym miejscu.

Zobacz też

Jak zdefiniować plik rejestracji technologii wdrażania
Jak zdefiniować plik rejestracji technologii Instalatora
Configuration Manager Reference (Dokumentacja programu Configuration Manager)