Informacje o prywatności

Zestaw SDK Configuration Manager zawiera dokumentację i przykłady kodu demonstrujące sposób programowego dostępu do funkcji Configuration Manager. Podczas kompilowania programu lub skryptu przy użyciu zestawu SDK Configuration Manager Configuration Manager nie ogranicza typów informacji, które są przez nie przesyłane. Na przykład program, który identyfikuje każdy komputer i konto logowania, może służyć do przesyłania informacji między klientami i serwerami.

Żadne informacje nie są wysyłane z powrotem do firmy Microsoft przez zestaw SDK Configuration Manager, chyba że wybierzesz opcję wysłania jej do firmy Microsoft.

Przed zapisaniem skryptów lub programów opartych na informacjach w Configuration Manager SDK należy wziąć pod uwagę wymogi związane z ochroną prywatności.

Zobacz też

Configuration Manager Software Development Kit