Menedżer konfiguracji SDK

Witamy w Menedżer konfiguracji sdk (Software Development Kit).

Ten zestaw SDK zawiera informacje dotyczące:

  • Administratorzy, którzy chcą zautomatyzować Menedżer konfiguracji za pomocą skryptów
  • Deweloperzy dodający funkcje i rozszerzenia do Menedżer konfiguracji funkcjonalności

Zestaw SDK programu Configuration Manager zawiera dokumentację i przykłady przydatne podczas tworzenia aplikacji, które uzyskują dostęp do danych programu Configuration Manager i modyfikują je. Zawiera również materiały referencyjne dotyczące Menedżer konfiguracji funkcji.