Właściwości z opóźnieniem Configuration Manager

Niektóre właściwości obiektu Configuration Manager są stosunkowo niewydajne do pobrania. Jeśli te właściwości zostały pobrane dla wielu wystąpień w klasie (jak można to zrobić w zapytaniu), odpowiedź będzie znacznie opóźniona. Takie właściwości są uznawane za właściwości z opóźnieniem i nie są zwykle pobierane podczas operacji zapytania. Jednakże jeśli te właściwości są pobierane podczas zapytania, mają null lub zero wartości, które mogą nie być rzeczywistą wartością właściwości dla każdego wystąpienia. W związku z tym, jeśli chcesz uzyskać poprawną wartość właściwości z opóźnieniem, musisz oddzielnie pobrać każde wystąpienie.

Zobacz też

Jak odczytać właściwości z opóźnieniem przy użyciu kodu zarządzanego
Jak odczytać właściwości z opóźnieniem przy użyciu usługi WMI