Configuration Manager widoki SQL schematu

W Configuration Manager są tworzone różne widoki informacji o schemacie, aby uzyskać informacje o nazwach wszystkich dostępnych widoków i schemacie dla klas spisu i odnajdywania. Są one szczególnie przydatne podczas określania nazw dla tabel niestandardowych typów zasobów spisu (architektura). W poniższej tabeli przedstawiono listę tych widoków informacji o schemacie.

Widok Opis Przykładowe zapytanie
v_SchemaViews Wyświetla wszystkie widoki w rodzinie schematu widoku. Select ViewName, Type from v_SchemaViews order by ViewName
v_ResourceMap Wyświetla listę typów zasobów. select * from v_ResourceMap
v_ResourceAttributeMap Wyświetla listę atrybutów dla każdego typu zasobu. select * from v_ResourceAttributeMap
v_GroupMap Wyświetla listę grup spisów dla każdej architektury spisu. select * from v_GroupMap
v_GroupAttributeMap Wyświetla listę atrybutów dla każdej grupy spisów. select * from v_GroupAttributeMap
v_ReportViewSchema Równolegle z SMS_ReportViewSchema klasą, ten widok zawiera listę wszystkich klas i właściwości. select * from v_ReportViewSchema

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak widoki SQL są mapowane na ich odpowiedniki klas WMI, zobacz Configuration Manager mapowanie widoku schematu

Zobacz też

Przegląd schematu Configuration Manager
Mapowanie widoku schematu Configuration Manager
Configuration Manager zabezpieczenia widoku SQL