Dokumentacja interfejsu API programu Configuration Manager

To odwołanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące następujących interfejsów API:

  • Schemat klasy Configuration Manager
  • Język zapytań usługi WMI rozszerzony (WQL)
  • Nazwane wartości i kwalifikatory
  • Biblioteki konsoli Configuration Manager
  • Zarządzana Biblioteka dostawcy programu SMS

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z zestawu SDK, zobacz Configuration Manager SDK.