GetSummary, metoda w klasie SMS_AIHardwareRequirements

GetSummaryMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI), w Configuration Manager, zawiera podsumowanie liczby zweryfikowanych i zdefiniowanych przez użytkownika elementów stanu w SMS_AIHardwareRequirements klasie.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

SInt32 GetSummary(      
     UInt32 Validated,  
     UInt32 UserDefined  
);  

Parametry

Validated
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [out]

Liczba elementów zdefiniowanych przez firmę Microsoft.

UserDefined
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [out]

Liczba elementów zdefiniowanych przez użytkownika.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_AIHardwareRequirements