ICIINFO::GetCategoryCount, metoda

Metoda w Menedżer konfiguracji pobiera liczbę kategorii skojarzonych ICIINFO::GetCategoryCount z elementem konfiguracji.

Składnia

[IDL]  
HRESULT GetCategoryCount(  
     ULONG* pulCount  
);  

Parametry

pulCount
Typ danych: ULONG

Kwalifikatorzy: [out]

Wskaźnik do liczby kategorii zastosowanych do elementu konfiguracji.

Wartości zwrócone

HRESULTKod. Możliwe wartości obejmują między innymi następujące elementy:

S_OK
Wykonanie metody powiodło się. Wszystkie inne wartości zwracane wskazują błąd.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer konfiguracji wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego klienta.

Wymagania programowe

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer konfiguracji Client Development Requirements.

Zobacz też

ICIINFO, interfejs