ITSEnvClass::Clear, metoda

W Configuration Manager Clear Metoda czyści środowisko sekwencji zadań wdrażania systemu operacyjnego.

Składnia

[IDL]  
HRESULT Clear();  

Parametry

Brak.

Wartości zwrócone

HRESULTKod. Możliwe wartości to m.in., ale nie są ograniczone do, następującej wartości.

S_OK
Wykonanie metody powiodło się.

Zobacz też

ITSEnvClass, interfejs