SMS_DmInvVersion, klasa WMI klienta

SMS_DmInvVersionKlasa jest klasą Instrumentacja zarządzania Windows klienta (WMI) w Configuration Manager, która reprezentuje wersję spisu zarządzania urządzeniami.

Składnia

Class SMS_DmInvVersion  
{  
   UInt32 Version  
};  

Metody

SMS_ActiveSyncConnectedDeviceKlasa nie definiuje żadnych metod.

Właściwości

Version
Typ danych: UInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [Key]

Wersja spisu.

Zobacz też

Klasy WMI klienta zarządzania urządzeniami