AddChangeNotification, metoda w klasie SMS_Package

Metoda AddChangeNotification Windows Management Instrumentation (WMI) w Menedżer konfiguracji dodaje powiadomienie o zmianie pakietu.

Następująca składnia jest uproszczona Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę .

Składnia

SInt32 AddChangeNotification();  

Parametry

Brak.

Wartości zwrócone

Typ SInt32 danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub wartość niezerową w celu wskazania błędu.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi zwracanych błędów, zobacz About Menedżer konfiguracji Errors (Informacje o Menedżer konfiguracji błędów).

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer konfiguracji server runtime requirements (Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera).

Wymagania programowe

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer konfiguracji Server Development Requirements.

Zobacz też

SMS_Package Server WMI Class