AddDistributionPoints, metoda w klasie SMS_DistributionPointGroup

AddDistributionPointsMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI), w Configuration Manager, dodaje punkty dystrybucji do grupy punktów dystrybucji.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

sint32 AddDistributionPoints(  
     string DPNALPath[],  
     boolean AddTargetedPackages  
);  

Parametry

DPNALPath
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory [in]

Ścieżka NAL punktu dystrybucji.

AddTargetedPackages
Typ danych: Boolean

Kwalifikatory [in, optional]

True przypadku

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_Application