DDRWrite

DDRWriteFunkcja, w Configuration Manager, zapisuje rekordy odnajdowania danych (DDR) do pliku.

Składnia

[IDL]  
HRESULT DDRWrite();  

Parametry

FileName
Prawidłowa nazwa pliku Universal Naming Convention (UNC). Podczas określania nazwy pliku Użyj rozszerzenia nazwy pliku DDR.

Wartości zwrócone

Jeśli funkcja się powiedzie, wartość zwracana jest S_OK.

Jeśli funkcja DDRNew nie została wywołana lub wystąpi błąd pliku, zwracana wartość jest S_FALSE.

Uwagi

Wywołanie DDRWrite powoduje zakończenie operacji DDR i zapisanie rekordu w pliku binarnym. Rekord DDR należy skopiować do skrzynki odbiorczej menedżera odnajdywania danych (DDM) na serwerze lokacji w późniejszym czasie (SMS\Inboxes\Auth\Ddm.box).

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

smsrsgenctl.dll

smsrsgen.dll

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

DDRPropertyFlagsEnum, Wyliczenie
Klasa automatyzacji modelu COM SMSResGen
ISMSResGen, interfejs