InitializeData, metoda w klasie SMS_ReplicationGroup

InitializeDataMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager ponownie inicjuje określoną grupę replikacji między dwiema określonymi lokacjami.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

SInt32 InitializeData( 
   UInt32 ReplicationGroupID, 
   String SiteCode1, 
   String SiteCode2 
); 

Parametry

ReplicationGroupID
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [in]

Unikatowy identyfikator grupy replikacji.

SiteCode1
Typ danych: String

Kwalifikatory: [in]

Kod lokacji 1.

SiteCode2
Typ danych: String

Kwalifikatory: [in]

Kod lokacji 2.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_ReplicationGroup