AllowAccess, metoda w klasie SMS_DeviceMethods

AllowAccessMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager umożliwia łączenie się urządzenia z programem Exchange ActiveSync z programem Exchange.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

SInt32 AllowAccess(  
   UInt32 ResourceId  
   String EASIdentities[]  
);  

Parametry

ResourceId
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [in]

Identyfikator zasobu.

EASIdentities
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [in]

Tablica tożsamości programu Exchange ActiveSync.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_DeviceMethods