SMS_ImageServicingScheduledImage, klasa WMI serwera

SMS_ImageServicingScheduledImageKlasa Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) jest klasą serwera dostawcy programu SMS, w Configuration Manager, która reprezentuje wszystkie harmonogramy dla obrazu obsługi w trybie offline.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i zawiera wszystkie odziedziczone właściwości.

Składnia

Class SMS_ImageServicingScheduledImage : SMS_BaseClass  
{  
    String ImagePackageID;  
    SInt32 ScheduleID;  
};  

Metody

SMS_ImageServicingScheduledImageKlasa nie definiuje żadnych metod.

Właściwości

ImagePackageID
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [Key]

Identyfikator obrazu obsługi offline, który jest zainstalowany na komputerze klienckim.

ScheduleID
Typ danych: SInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [Key]

Identyfikator harmonogramu instalacji obrazu obsługi w trybie offline.

Uwagi

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.