UpdateFeatureExposureStatus, metoda w klasie SMS_CM_UpdatePackageFeatures

UpdateFeatureExposureStatusMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager aktualizuje stan ekspozycji funkcji dla rozszerzenia funkcji pakietu aktualizacji.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

 SInt32 UpdateFeatureExposureStatus(  
     UInt32 Status  
);  

Parametry

Status
Typ danych: uint32

Kwalifikatory: [in]

Stan instalacji.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_CM_UpdatePackageFeatures