Dokumentacja dołączania dzierżawy

Przekaż urządzenia programu Configuration Manager do usługi w chmurze i wykonuj na nich akcje.