Licencjonowanie usługi Microsoft IntuneMicrosoft Intune licensing

Usługa Microsoft Intune jest dostępna dla różnych potrzeb klientów i dla organizacji o różnych rozmiarach, od prostego w użyciu środowiska zarządzania dla szkół i małych firm po bardziej zaawansowane funkcje wymagane przez klientów korporacyjnych.Microsoft Intune is available for different customer needs and organization sizes, from a simple-to-use management experience for schools and small businesses, to more advanced functionality required by enterprise customers. Większość licencji obejmujących usługę Microsoft Intune uprawnia również do używania programu Microsoft Endpoint Configuration Manager, o ile subskrypcja pozostaje aktywna.Most licenses that include Microsoft Intune also grant the rights to use Microsoft Endpoint Configuration Manager, as long as the subscription remains active. Do administratora musi być przypisana licencja, aby mógł administrować usługą Intune.An admin must have a license assigned to them to administer Intune.

Microsoft IntuneMicrosoft Intune

Usługa Intune jest uwzględniona w następujących licencjach:Intune is included in the following licenses:

 • Microsoft 365 E5Microsoft 365 E5
 • Microsoft 365 E3Microsoft 365 E3
 • Enterprise Mobility + Security E5Enterprise Mobility + Security E5
 • Enterprise Mobility + Security E3Enterprise Mobility + Security E3
 • Microsoft 365 Business PremiumMicrosoft 365 Business Premium
 • Microsoft 365 F1Microsoft 365 F1
 • Microsoft 365 F3Microsoft 365 F3
 • Microsoft 365 dla instytucji rządowych G5Microsoft 365 Government G5
 • Microsoft 365 dla instytucji rządowych G3Microsoft 365 Government G3

Microsoft Intune for EducationMicrosoft Intune for Education

Usługa Intune for Education jest uwzględniona w następujących licencjach:Intune for Education is included in the following licenses:

 • Microsoft 365 Education A5Microsoft 365 Education A5
 • Microsoft 365 Education A3Microsoft 365 Education A3

Dodatkowe informacjeAdditional information

 • Subskrypcja usługi Microsoft Intune dla użytkownika i urządzenia jest dostępna także jako produkt autonomiczny, poza pakietami wymienionymi powyżej.A Microsoft Intune user and device subscription is available as a standalone, in addition to the bundles listed above.
 • Dostępna jest subskrypcja usługi Microsoft Intune przeznaczona tylko dla urządzeń. Umożliwia ona zarządzanie kioskami, urządzeniami dedykowanymi, urządzeniami w centrach obsługi klienta, urządzeniami Internetu rzeczy i innymi urządzeniami pojedynczego przeznaczenia, które nie wymagają funkcji zabezpieczeń użytkowników ani zarządzania.A Microsoft Intune device-only subscription is available to manage kiosks, dedicated devices, phone-room devices, IoT, and other single-use devices that don't require user-based security and management features.
 • Jeśli użytkownik lub urządzenie odnosi bezpośrednie lub pośrednie korzyści z usługi Microsoft Intune, obejmujące m.in. dostęp do usługi Microsoft Intune za pośrednictwem interfejsu API firmy Microsoft, wymagana jest odpowiednia licencja usługi Microsoft Intune.The appropriate Microsoft Intune license is required if a user or device benefits directly or indirectly from the Microsoft Intune service, including access to the Microsoft Intune service through a Microsoft API.
 • Usługa Intune nie jest uwzględniona w licencjach spoza powyższych tabel.Intune isn't included in licenses not in the previous tables.

Odwiedź stronę licencjonowania firmy Microsoft, aby uzyskać najnowsze informacje o wersjach produktów, aktualizacjach licencjonowania produktów i planach licencjonowania zbiorowego oraz inne informacje związane z konkretnymi przypadkami użycia.Visit the Microsoft Licensing page for the latest information about product editions, product licensing updates, volume licensing plans, and other information related to your specific use cases.

Aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób licencje użytkowników i urządzeń wpływają na dostęp do usług, a także o tym, jak przypisać licencje do użytkownika, zobacz artykuł Przypisywanie licencji usługi Intune do kont użytkowników.For information about how user and device licenses affect access to services, as well as how to assign a license to a user, see the Assign Intune licenses to your user accounts article.