Dane wysyłane do usługi Intune przez narzędzie Jamf ProData Jamf Pro sends to Intune

Kiedy używasz narzędzia Jamf Pro do zarządzania komputerami Mac użytkowników końcowych w usłudze Intune, narzędzie Jamf Pro przechwytuje informacje dotyczące spisu zarządzanych urządzeń z systemem macOS.When you use Jamf Pro to manage your end-users Macs with Intune, Jamf Pro captures inventory information about managed macOS devices.

DaneData

Aby uzyskać listę danych, które narzędzie Jamf Pro udostępnia usłudze Intune, zobacz Appendix: Inventory Information Shared with Microsoft Intune (Informacje o spisie udostępniane usłudze Microsoft Intune) w dokumentacji technicznej narzędzia Jamf Pro.For the list of data that Jamf Pro shares with Intune, see Appendix: Inventory Information Shared with Microsoft Intune in the Jamf Pro technical documentation.

Następne krokiNext steps

Zapoznaj się z informacjami na temat usuwania urządzenia zarządzanego za pomocą narzędzia Jamf w dokumentacji programu Jamf Pro. Możesz również wypełnić bilet pomocy technicznej dla obsługi Jamf w celu uzyskania dodatkowej pomocy.Get information on how to remove a Jamf-managed device in the Jamf Pro docs. You can also file a support ticket with Jamf support for additional help.