Resetowanie urządzenia przy użyciu witryny internetowej Portal firmy

Resetowanie używanego, zgubionego lub skradzionego urządzenia do ustawień fabrycznych przy użyciu witryny internetowej Portal firmy. Wszystkie aplikacje, ustawienia i dane osobowe na urządzeniu zostaną usunięte, a urządzenie nie będzie już wyświetlane w Portalu firmy.

Opcja resetowania urządzenia nie jest dostępna dla wszystkich urządzeń z systemem iOS. Organizacja może wybrać opcję ukrycia. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną IT i chcesz dowiedzieć się więcej o resetowaniu urządzeń i jego ograniczeniach, zobacz Usuwanie urządzeń przy użyciu czyszczenia, wycofywania lub ręcznego wyrejestrowywania urządzenia.

Resetowanie urządzenia

Aby zresetować urządzenie do oryginalnych ustawień fabrycznych:

 1. Otwórz witrynę internetową Portal firmy, wybierz przycisk Menu, a następnie wybierz pozycję Urządzenia.

 2. Wybierz urządzenie, które chcesz zresetować.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Urządzenia z dwoma kafelkami, które przedstawiają niezidentyfikowane urządzenia z ogólną nazwą. Bezpośrednio pod urządzeniami jest wyświetlany szary baner zawierający monit dla użytkownika z prośbą o identyfikację używanego urządzenia lub dodanie nowego.

 3. Wybierz pozycję Resetuj. Jeśli opcja resetowania nie jest widoczna w górnej części strony, wybierz opcję Więcej (...) > Resetuj.

  Strona szczegółów urządzenia dla wybranego urządzenia w witrynie Portal firmy, z listą linków w górnej części z opcjami Zmień nazwę, Usuń, Resetuj urządzenie, Resetuj kod dostępu oraz Zdalne blokowanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Więcej wyróżnioną przy użyciu czerwonej strzałki.

 4. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że będzie miało miejsce wymazanie całej zawartości znajdującej się na urządzeniu. Naciśnij pozycję Resetuj w celu potwierdzenia.

Następne kroki

 • Urządzenie można również zresetować z poziomu aplikacji Portal firmy dla urządzeń z systemem Android, Windows i iOS.

 • Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną IT. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.