Wyłączanie zbierania danych przez firmę Microsoft na urządzeniach z systemem AndroidTurn off Microsoft data collection on Android device

W tym artykule opisano sposób zapobiegania zbieraniu danych o użyciu aplikacji Microsoft Intune lub Portal firmy przez firmę Microsoft.This article describes how to prevent Microsoft from collecting data about your Microsoft Intune or Company Portal usage. Aby wyłączyć zbieranie danych w tych aplikacjach:To turn off data collection in these apps:

  1. Otwórz aplikację Intune lub Portal firmy.Open the Intune or Company Portal app.
  2. Wybierz przycisk Menu > Ustawienia.Select the menu button > Settings.
  3. Ustaw przełącznik Dane użycia w pozycji wyłączonej.Turn the Usage data toggle off.

Zezwalanie firmie Microsoft na zbieranie danychAllowing Microsoft data collection

Po włączeniu zbierania danych dotyczących użycia dane dotyczące wydajności i użycia w aplikacji będą automatycznie anonimizowane i udostępniane firmie Microsoft.When usage data is turned on, your in-app performance and usage data is automatically anonymized and shared with Microsoft. Ten typ danych pomaga firmie Microsoft zwiększać niezawodność i wydajność produktów.This type of data helps us improve the reliability and performance of Microsoft products. Organizacja nie kontroluje zbierania tych danych i nie może zmienić Twoich preferencji.Your organization doesn't have control over the collection of this data and cannot change your preferences.

Następne krokiNext steps

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną IT.Contact your IT support person. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.