Wersja systemu operacyjnego Android urządzenia nie jest jeszcze obsługiwanaYour Android device's operating system version isn't yet supported

Przy szybkim tempie rozwoju technologii zdarza się czasami, że urządzenie posiadane przez użytkownika zapewnia możliwości znacznie przewyższające te, jakie oferowało urządzenie testowane przez dział pomocy technicznej Twojej firmy.With the rapid pace of development of technology, sometimes your device could actually be ahead of what your company support has had the opportunity to test. Może się zdarzyć, że niektóre inne narzędzia firmy mogą nie współdziałać z najnowszą wersją systemu Android.It's possible that being on the newest version of Android may not work with some of your company's other tools.

Aby rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Twojej firmy.You will need to contact your company support to resolve this issue. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.