Anulowanie subskrypcji usługi Google Workspace

  1. Zaloguj się do centrum administracyjnego Google i przejdź do strony Rozliczenia.

  2. Na liście Subskrypcje wybierz subskrypcję usługi G Suite, anuluj subskrypcję, a następnie wybierz pozycję Kontynuuj.

    Ważne

    Twoja subskrypcja zostanie anulowana natychmiast i nie będzie można cofnąć tej akcji.

    Zrzut ekranu: strona Rozliczenia administratora Google.

Zwróć uwagę, że rejestracja domeny może nie być wyświetlona na liście Subskrypcje, jeśli Twój dostawca hosta DNS nie jest domeną Google.