Weryfikowanie lokalizacji przechowywania danych i aktualizowanie ustawień przechowywania danych dla programu Microsoft Defender dla punktu końcowego

Dotyczy:

Chcesz mieć dostęp do usługi Defender dla punktu końcowego? Zarejestruj się, aby korzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

W trakcie procesu dołączania kreator przechodzi przez ustawienia przechowywania i przechowywania danych usługi Defender dla punktu końcowego.

Po zakończeniu dołączania możesz zweryfikować wybór na stronie ustawień przechowywania danych.

Weryfikowanie lokalizacji przechowywania danych

W fazie konfigurowanie wybrano lokalizację przechowywania danych.

Lokalizację danych możesz sprawdzić, przechodząc > do pozycji przechowywanie danych Ustawienia punktów > końcowych (w obszarze Ogólne).

Aktualizowanie ustawień przechowywania danych

Możesz zaktualizować ustawienia przechowywania danych. Domyślnie okres przechowywania wynosi 180 dni.

  1. W okienku nawigacji wybierz pozycję Przechowywanie Ustawienia > punktów > końcowych (w obszarze Ogólne).

  2. Z listy rozwijanej wybierz czas trwania przechowywania danych.

    Uwaga

    Innych ustawień nie można edytować.

  3. Kliknij pozycję Zapisz preferencje.