Pobieranie analizatora klienta Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Dotyczy:

Dowiedz się, jak pobrać analizator klienta Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender w obsługiwanych systemach operacyjnych Windows, macOS i Linux.

Pobieranie analizatora klienta dla systemu operacyjnego Windows

  1. Najnowsza stabilna wersja jest dostępna do pobrania z następującego adresu URL: https://aka.ms/MDEAnalyzer
  2. Najnowsza wersja zapoznawcza jest dostępna do pobrania z następującego adresu URL: https://aka.ms/BetaMDEAnalyzer

Pobieranie analizatora klienta dla systemu macOS lub Linux

  1. Najnowsza stabilna wersja zostanie zintegrowana z agentem MDE for Endpoint. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu macOS lub Linux.

  2. Najnowsza wersja zapoznawcza jest dostępna do bezpośredniego pobrania z następującego adresu URL: https://aka.ms/XMDEClientAnalyzer