Zaloguj się do usługi Jamf Pro

Dotyczy:

Chcesz mieć dostęp do usługi Defender dla punktu końcowego? Zarejestruj się, aby korzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

  1. Wprowadź poświadczenia.

    Pulpit nawigacyjny Pro Jamf1

  2. Wybierz pozycję Komputery.

    Pulpit nawigacyjny Pro Jamf2

  3. Zobaczysz dostępne ustawienia.

    Pulpit nawigacyjny Pro Jamf3

Następny krok

Skonfiguruj grupy urządzeń w programie Jamf Pro