Typ zasobu użytkownika

Dotyczy:

Chcesz mieć dostęp do programu Microsoft Defender dla punktu końcowego? Zarejestruj się, aby korzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

Uwaga

Jeśli jesteś klientem z instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych, użyj URI wymienionych w programie Microsoft Defender for Endpoint dla klientów z instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych.

Porada

Aby uzyskać lepszą wydajność, możesz użyć serwera bliżej swojej lokalizacji geograficznej:

  • api-us.securitycenter.microsoft.com
  • api-eu.securitycenter.microsoft.com
  • api-uk.securitycenter.microsoft.com
Metoda Zwracany typ Opis
Lista Alerty dotyczące użytkowników kolekcja alertów Lista wszystkich alertów skojarzonych z użytkownikiem.
Lista Urządzeń powiązanych z użytkownikami kolekcja maszyn W tym celu należy wyświetlić listę wszystkich urządzeń zalogowanych przez użytkownika.