Krok nr 2. Omówienie oceniania usługi Microsoft Defender pod celu tożsamości

Dotyczy:

  • Microsoft 365 Defender

Uwaga

Ten artykuł jest również częścią Microsoft 365 Defender XDR, o którym mówimy w tym przeglądzie.

Przed rozpoczęciem procesu włączającego i uruchamiającego pilotaż usługi Microsoft Defender for Identity, jeśli zamierzasz ocenić usługę Microsoft 365 Defender jako rozwiązanie XDR (eXtended Detection and Response) (XDR, Detection and Response), upewnij się, że od początku przeglądasz ten proces: oceniasz program Microsoft 365 Defender, w tym utworzono Microsoft 365 Defender środowiska oceny.

Aby włączyć i pilotaż usługi Microsoft Defender dla tożsamości, należy wykonać poniższe czynności.

Procedura dodawania usługi Microsoft Defender for Identity do środowiska oceny usługi Microsoft Defender

W poniższej tabeli opisano kroki opisane na ilustracji.

Serial Number (Numer seryjny) Krok Opis
1 Przegląd wymagań dotyczących architektury i kluczowych pojęć Poznaj architekturę usługi Defender for Identity i upewnij się, że Twoje środowisko spełnia wymagania wstępne dotyczące architektury.
2 Włączanie środowiska oceny Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować środowisko oceny.
3 Konfigurowanie pilotażu Dowiedz się więcej o ustawieniach wzorcowych dla środowiska tożsamości i wypróbuj samouczki usługi Defender dla tożsamości.