Szczegółowe informacje o przepływie poczty e-mail w Centrum zabezpieczeń i zgodności

Porada

Czy wiesz, że możesz bezpłatnie wypróbować funkcje w Microsoft 365 Defender Office 365 Plan 2? Użyj 90-dniowej wersji próbnej Ochrona usługi Office 365 w usłudze Defender w centrum wersji próbnych portalu Microsoft 365 Defender. Dowiedz się, kto może zarejestrować się i zapoznać się z warunkami dotyczącymi wersji próbnej tutaj.

Dotyczy

Administratorzy mogą używać pulpitu nawigacyjnego przepływu poczty w Centrum zgodności usługi Security &, aby odnajdywać trendy, szczegółowe informacje i podejmować działania w celu rozwiązania problemów związanych z przepływem poczty w organizacji.

Pulpit nawigacyjny przepływu poczty w Centrum zgodności & zabezpieczeń

Dostępne szczegółowe informacje to:

1 Ten wgląd jest wyświetlany w obszarze Zalecane dla Ciebie na pulpicie nawigacyjnym przepływu poczty dopiero po wykryciu problemu. W przeciwnym razie go nie zobaczysz.

2 Ta analiza nie jest wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym przepływu poczty, ale jest widoczna na stronie raportów przesyłania dalej po wykryciu problemu. W przeciwnym razie go nie zobaczysz.

Uprawnienia wymagane do wyświetlania pulpitu nawigacyjnego przepływu poczty

Pulpit nawigacyjny przepływu poczty jest dostępny dla członków następujących grup ról:

  • Zarządzanie organizacją w Centrum zgodności & zabezpieczeń (administratorzy globalni).

  • administrator Exchange w Azure Active Directory.

  • Administrator usługi MailFlow w Centrum zgodności & zabezpieczeń. Jeśli konto nie jest również członkiem grup ról Zarządzanie organizacją lub administrator Exchange, rozważ następujące problemy:

    • Użytkownik musi zalogować się do Centrum zgodności & zabezpieczeń bezpośrednio pod adresem https://protection.office.com.
    • Użytkownik będzie miał uprawnienia tylko do odczytu do pulpitu nawigacyjnego przepływu poczty.
    • Użytkownik nie będzie miał dostępu do Centrum administracyjne platformy Microsoft 365.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zobacz Uprawnienia w Centrum zgodności & zabezpieczeń i Przyznaj użytkownikom dostęp do Centrum zgodności & zabezpieczeń.

Gdzie znaleźć pulpit nawigacyjny przepływu poczty

Aby przejść bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego przepływu poczty, otwórz pozycję https://protection.office.com/mailflow/dashboard.