Dokumentacja programu Microsoft Identity Manager

Program Microsoft Identity Manager 2016 łączy w jedną całość rozwiązania firmy Microsoft do zarządzania tożsamościami i dostępem oraz w bezproblemowy sposób integruje różne lokalne magazyny uwierzytelniania, takie jak Active Directory, LDAP czy Oracle, i inne aplikacje z usługą Azure Active Directory. Zapewnia dzięki temu spójny sposób korzystania z lokalnych aplikacji LOB i rozwiązań SaaS.


Ostrzeżenie

Wsparcie podstawowe dla programu Forefront Identity Manager (FIM) zakończyło się 10.10.2017 r. Uaktualnij do programu Microsoft Identity Manager 2016. Więcej informacji:

  • Informacje o cyklu życia programu FIM znajdują się tutaj
  • Aby uzyskać informacje dotyczące publicznych wersji produktów do zarządzania tożsamościami, zapoznaj się z wpisem zatytułowanym Microsoft Identity Software: Public Release Build Versions (Oprogramowanie do zarządzania tożsamościami firmy Microsoft: wersje kompilacji wydań publicznych)

Tematy pomocy

Rozwiązania