Instalacja łącznika zarządzania dostępem

Moduł BHOLD Suite Access Management Connector obsługuje zarówno początkową, jak i trwającą synchronizację danych z pakietem BHOLD. Łącznik zarządzania dostępem współpracuje z usługą synchronizacji programu Microsoft Identity Manager (MIM) w celu przenoszenia danych między bazą danych BHOLD Core, metaverse programu FIM 2010 oraz docelowymi aplikacjami i magazynami tożsamości. Po zainstalowaniu modułu łącznika zarządzania dostępem będzie można tworzyć agentów zarządzania programu FIM, które kontrolują przepływ danych między pakietu BHOLD i MIM.

Wymagania dotyczące oprogramowania łącznika zarządzania dostępem

Przed zainstalowaniem modułu Łącznik zarządzania dostępem należy zainstalować program Microsoft .NET Framework 4. Aby uzyskać więcej informacji na .NET Framework 4 i instrukcje instalacji, zobacz Microsoft .NET głównąprogramu . Łącznik zarządzania dostępem należy zainstalować na komputerze z usługą fim synchronization service programu MIM.

Konfiguracja łącznika zarządzania dostępem

Aby zainstalować moduł Kontroli zarządzania dostępem, zaloguj się jako członek grupy Administratorzy domeny, pobierz następujący plik i uruchom go jako administrator na serwerze, na którym zamierzasz zainstalować moduł łącznika zarządzania dostępem pakietu BHOLD:

  • AccessManagementConnector.msi

Aby uruchomić plik programu jako administrator, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

Następne kroki