Wdrażanie usługi powiadamiania o zmianie hasła w programie MIM na kontrolerze domeny

Instalowanie usługi powiadamiania o zmianie hasła

Usługa powiadamiania o zmianie hasła (PCNS), instalowana na kontrolerach domeny, umożliwia synchronizowanie haseł przez program MIM z innymi systemami, takimi jak serwer katalogowy innego dostawcy. Aby synchronizować hasła, należy zainstalować usługę PCNS na każdym serwerze kontrolera domeny.

 1. Zaloguj się jako administrator domeny na serwerze z systemem Windows Server i z rolą Active Directory Domain Services.

 2. Skopiuj folder instalacyjny usługi powiadamiania o zmianie hasła na komputer.

 3. Zlokalizuj plik Password Change Notification Service.msi, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie utwórz skrót.

 4. Zlokalizuj plik skrótu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wyświetl jego okno Właściwości.

 5. W polu Element docelowy dodaj wstęp msiexec.exe /i przed ścieżką do pliku msi i sufiks SCHEMAONLY = TRUE po ścieżce do pliku msi. Jeśli na przykład folder instalacyjny to C:\PCNS, polecenie do uruchomienia będzie wyglądać następująco (wszystko w jednym wierszu):

  msiexec.exe /i "C:\PCNS\x64\Password Change Notification Service.msi" SCHEMAONLY=TRUE
  
 6. Zapisz zmiany wprowadzone w pliku skrótu.

 7. Uruchom plik skrótu, aby rozpocząć instalację usługi PCNS w trybie rozszerzenia schematu. Gdy pojawi się następujący ekran, kliknij przycisk Dalej.

 8. Otrzymasz powiadomienie o rozpoczęciu aktualizowania przez Instalatora schematu usługi Active Directory dla usługi powiadamiania o zmianie hasła. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować aktualizację schematu.

 9. Po ukończeniu procesu rozszerzenia schematu i pojawieniu się następującego ekranu kliknij przycisk Zakończ.

 10. Uruchom plik Password Change Notification Service.msi ponownie — tym razem bezpośrednio (ciąg uruchamiania nie jest potrzebny). Gdy pojawi się następujący ekran, kliknij przycisk Dalej.

 11. Zaakceptuj umowę licencyjną i kliknij przycisk Dalej.

 12. Kliknij, aby rozpocząć instalację.

 13. Gdy pojawi się ekran potwierdzający pomyślne ukończenie instalacji, kliknij przycisk Zakończ.

 14. Uruchom komputer ponownie, aby zmiany wprowadzone w usłudze powiadamiania o zmianie hasła w programie MIM zostały uwzględnione. Aby to zrobić, kliknij przycisk Tak w wyświetlonym oknie podręcznym. Ponowne uruchamianie możesz też wykonać później.

Konfigurowanie usługi powiadamiania o zmianie hasła

Po ponownym połączeniu z serwerem kontrolera domeny jako administrator domeny przejdź do folderu C:\Program Files\Microsoft Password Change Notification. Uruchom pcnscfg.exe.