Krok 7 — Konfigurowanie historii/filtrowania identyfikatorów SID

Następujące polecenia nie są wymagane w środowisku PRIV Zaloguj się do serwera PAMServer przy użyciu konta MIMAdmin.

  1. Zaloguj się do kontrolera domeny CORP jako administrator
  2. Uruchom program PowerShell jako administrator.
  3. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAM
  4. .\PAMDeployment.ps1
  5. Wybierz opcję menu 8 (Setup SID history/SID filtering (Konfigurowanie historii/filtrowania identyfikatorów SID)).

Po pomyślnym wykonaniu pojawią się następujące komunikaty:

Filtrowanie identyfikatorów SID:

"Ustawienie zaufania, aby nie filtrować identyfikatorów SID" lub "Filtrowanie identyfikatorów SID nie jest włączone dla tego zaufania".

W przypadku historii sid: "Włączanie historii

sid dla tego zaufania" lub "Historia identyfikatorów SID jest już włączona dla tego zaufania".