Konfigurowanie serwera zarządzania tożsamościami: Exchange

Wdrażanie programu Microsoft Exchange Server

Jeśli chcesz skonfigurować program MIM do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail lub aprowizowania skrzynek pocztowych, w środowisku musi być zainstalowany program Exchange. Jeśli program Exchange nie jest jeszcze wdrożony, możesz zainstalować wersję próbną w celu przeprowadzenia oceny: